vrijdag 21 november 2014 Centrum Bijzondere Tandheelkunde MMC op volle sterkte

Máxima Medisch Centrum beschikt met het centrum bijzondere tandheelkunde (CBT) Zuidoost-Brabant over een bijzondere en brede specialisatie. In het centrum vindt behandeling plaats van patiënten die niet goed in de algemene tandartspraktijk te behandelen zijn: bijzondere tandheelkunde voor gewone mensen en gewone tandheelkunde voor bijzondere mensen. Met de komst van tandarts-gnatholoog Jan Thijssen is het team nu compleet. Op 20 november vond de officiële opening van het CBT plaats.

 

In het CBT werken tandartsen, assistenten en een mondhygiëniste die allen beschikken over een specifieke deskundigheid ten aanzien van de behandeling van patiënten met bijzondere tandheelkundige problemen. Omdat de problemen soms verder gaan dan alleen de mond, werkt het CBT ook samen met psychologen en fysiotherapeuten. Verder werkt het CBT nauw samen met de afdeling Mond- kaak en aangezichtschirurgie binnen Máxima Medisch Centrum en indien nodig met andere specialisten.

 

Behandelplan

De patiënten van het CBT zijn niet goed in de algemene tandartspraktijk te behandelen. Daarom is een zorgvuldig eerste consult en een goed behandelplan heel belangrijk. Het eerste onderzoek duurt ongeveer een uur. Hierin probeert de tandarts een zo goed mogelijke indruk te krijgen van het tandheelkundig probleem en ook over de achtergronden en ervaringen. Op basis van dit onderzoek beoordeelt de tandarts of de patiënt in aanmerking komt voor behandeling binnen het CBT en zal samen met de patiënt een behandelplan opstellen. In principe blijft de patiënt daarnaast gewoon patiënt bij zijn of haar eigen tandarts.

 

Aandoeningen en behandelingen

Het brede scala aan mogelijke behandelingen maakt het CBT een bijzondere combinatie van behandelingen; er zijn gespecialiseerde tandartsen beschikbaar in angstbegeleiding of voor de behandeling van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ook zijn er narcosefaciliteiten. Sommige patiënten hebben baat bij een tandarts die veel ervaring heeft in angstbegeleiding, en ook jonge kinderen kunnen baat hebben bij een tandarts die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen tot 18 jaar. Maar ook patiënten die ernstige gebitsslijtage hebben, kauwproblemen of een gebitsafwijking als gevolg van een ziekte of een ongeval, krijgen een behandeling die specifiek op hen is afgestemd.

   

Opening Centrum Bijzondere Tandheelkunde MMC

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek
(040) 888 84 70

Openingstijden 
Maandag tot en met vrijdag
08.30 uur tot 16.30 uur

Routebeschrijving

 

Aanvullende contactinformatie